Icopal_Tegninger

9.10 Detailtegninger

Nedenfor kan alle Icopals detailtegninger downloades som pdf-fil.

9.10    Fællesprincipper
9.10-0 Oversigt
9.10-1 Inddækninger
9.10-2 Mekanisk fastgørelse i overlæg
9.10-10 Tagfod med tagrende
9.10-11 Tagfod uden tagrende
9.10-12 Vindskede
9.10-13 Sternkant
9.10-15 Murinddækning med murklemskinne
9.10-16 Murinddækning med zinkløskant
9.10-17 Murkroneinddækning højde op til 0,6 m
9.10-18 Murkroneinddækning højde over 0,6 m
9.10-20 Kasserende/Kileskotrende med resulterende fald
9.10-21 Afløb
9.10-22 Dampspærre
9.10-23 Dilatationsfuge
9.10-25 Ovenlys på karm
9.10-26 Gennemføring af flange
9.10-27 Gennemføring stålskorsten
9.10-30 Listedækning - system/principskitse
9.10-31 Listedækning - tagfod/rygning
9.10-32 Pladedækning - system/principskitse
9.10-33 Plankedækning - system/principskitse
9.10-35A Tagdækning - brandkarmserstatning træ
9.10-35B Tagdækning - brandkarmserstatning beton
9.10-35C Tagdækning - brandkarmserstatning stål
9.10-36 Tilslutning til eksisterende tag
9.10-37 Tilslutning under eksisterende tag
9.10-40 Intensive taghaver
9.10-40A Intensive taghaver
9.10-41 Intensive taghaver
9.10-41A Semi-intensive taghaver
9.10-42 Extensive tage
9.10-44 Extensive tage
9.10-45 Intensive taghaver
9.10-46 Intensive taghaver
9.10-47 Intensive taghaver
9.10-48 Intensive taghaver
9.10-50 Tagterrasse - Tærriste
9.10-51 Tagterrasse - Fliser på flisebærere
9.10-52 Tagterrasse - Isolering og fliser på flisebærere
9.10-53 Tagterrasse - Fliser i læggegrus
9.10-54 Tagterrasse - Tagafløb
9.10-55 Parkeringsdæk. Belægningssten i læggegrus
9.10-56 Parkeringsdæk. Isolering og belægningssten i læggegrus
9.10-57 Tagterrasse. Niveaufri tilslutning til facade
9.10-58 Tagterrasse. Niveaufri tilslutning til facade
9.10-60 Renovering på bølgetagplader - Stern
9.10-61 Renovering på bølgetagplader - Tagfod
9.10-65 Radonspærre
9.10-70 Fast undertag - Tagfod
9.10-71 Fast undertag - Rygning/grat
9.10-72 Fast undertag - Rygning/skotrende
9.10-73 Fast undertag - Gavle
9.10-74 Undertag - Tagfod
9.10-75 Undertag - Rygning/grat
9.10-76 Undertag - Skotrende
9.10-77 Undertag - Gavle
9.10-78 Undertag - Rørgennemføring / ventilationsstuds
9.10-80 Undertag - Lejlighedsskel
9.10-81 Undertag - Sektionsafgrænsning
9.10-82 Undertag - Sektionsafgrænsning

Denne hjemmeside anvender cookies i overensstemmelse med vores privatlivspolitik. Når du bevæger dig videre på icopal.dk, accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om vores brug af cookies her.