12. Litteratur

12.1 Litteraturhenvisning

Bygningsreglementet, ikrafttrædelsesdato 1. april 1995, By- og boligministeriet.
Bygningsreglementet for småhuse, ikrafttrædelsesdato 15. september 1998, By- og boligministeriet.

SBI-anvisning 185
SBI-anvisning 189
SBI-anvisning 170
SBI-anvisning 178
SBI-anvisning 181
SBI-anvisning 183
SBI-anvisning 184
SBI-anvisning 200
Afløbsinstallationer, 1997, 2. udg.
Småhuse, 1999 + tillæg 1.
Målemetoder til bygningsundersøgelse, 1990.
Bygningers fugtisolering, 1993.
Fundering af mindre bygninger, 1994.
Materialefysik for bygningsingeniører, 1995.
Bygningers energibehov, 1995.
Vådrum, 2001.
   
By & Byg-anvisning 201
Blyfrie taginddækninger
   
Beton 8, SBI 1994
Beton 7, SBI 1994
Valg af miljøklasse for betonkonstruktioner.
Dokumentation og undersøgelse af beton i bygværker.
 
Vejledning - Fugtspærre i murværk, Muro, Juni 2002.
   
DS 409
DS 410
DS 413
DS 418
DS 432
DS 446
DS Insta 413
DS/INF 466
DS 1063.1
DS 1081
Sikkerhedsbestemmelser for konstruktioner, okt. 1998.
Last på konstruktioner, okt. 1998.
Trækonstruktioner, okt. 1998, 5. udg.
Beregninger af bygningers varmetab, april 2002.
Norm for afløbsinstallationer, aug. 2000.
Tyndpladekonstruktioner, aug. 2000.
Brandprøvning - Tagdækninger, 1986.
Membraner til deponeringsanlæg, aug. 1999.
Brandteknisk klassifikation, Tagdækninger, klasse T, 1989.
Taghældninger, apr. 1975.
   
TOP: TRÆ 28
TOP: TRÆ 30
TOP: TRÆ 32
Træspærfag 1998.
Limtræ, 2002.
Krydsfiner, 1991.
   
U-værdier 2003
VarmeIsoleringsForeningen, VIF, 2000.
   
DBI:
DBI:
Brandteknisk Vejledning nr. 27 vedrørende brandventilation, 1992.
Brandteknisk Vejledning nr. 10, 10A, 10B vedrørende tagdækningsarbejde og brand, apr. 1994, 1. udgave.
   
Tekniske Forskrifter, vedr. særlige brandfarlige virksomheder, 1. febr. 1990, Statens Brandinspektion.
   
TRÆ 38
TRÆ 39
Træ & brand
Træ & brandkrav
   

BYG ERFA 000714 - (27)
BYG ERFA 000511 - (37)
BYG ERFA 000512 - (42)
BYG ERFA 990604 - (47)
BYG ERFA 991124 - (47)

BYG ERFA 990920 - (27)
BYG ERFA 990601 - (27)
BYG ERFA 990420 - (27)
BYG ERFA 980527 - (27)
BYG ERFA 980526 - (27)
BYG ERFA 971125 - (27)
BYG ERFA 971124 - (27)
BYG ERFA 970624 - (27)
BYG ERFA 951108 - (27)
BYG ERFA 971215 - (37)
BYG ERFA 970704 - (39)
BYG ERFA 970703 - (39)
BYG ERFA 990623 - (47)

BYG ERFA 990602 - (47)
BYG ERFA 990422 - (47)
BYG ERFA 970428 - (47)
BYG ERFA 960222 - (47)
BYG ERFA 951219 - (47)
BYG ERFA 951218 - (47)
BYG ERFA 021216 - (23)
BYG ERFA 001129 - (27)
BYG ERFA 001130 - (27)
BYG ERFA 010922 - (27)
BYG ERFA 020626 - (39)
BYG ERFA 020927 - (99)

Stormskader på flade tage med tagpap eller tagfolie
Kviste beklædt med zink
Kondensvand for tagkonstruktioner
Dampbuler på tagpap
Forbedring af afvandingsforhold på tagflader med utilstrækkeligt fald mod afløb
Ventilation af tagkonstruktioner.
Græstørvstage på træunderlag, 2. udg.
Tætte tagterrasser, 2. udg.
Sommerkondens i tagkonstruktioner m. tagpap eller tagfolie, 2. udg.
Vand i varme tage. Problemer og registrering.
Undertage. Udførelse og detaljer.
Undertage. Opbygning, materialer og projektering.
Ventilationshætter i flade tage af træ.
Fugt i træbaserede tagelementer.
Kondensrisiko ved aftrækshætter og kanaler.
Dampspærrer i loft og ydervægge. Udførelse og detaljer.
Dampspærrer i loft og ydervægge. Fugttransport og materialer.
Varme tage med mineraluld. - beskyttelse mod mekanisk overlast ved arbejde på taget
Kondens på tagplader af metal og plast, 3. udg.
Blafrende undertage af banevarer.
Flade tage med ballast af stenlag eller fliser.
Udtræksprøver af mekanisk fastgørelse af tagpap og -duge.
Vandansamlinger på flade tagpaptage.
Tætte taghaver.
Parkeringsdæk med betonsten.
Fugtforhold i flade, ventilerede tagkonstruktioner af træ.
Fugtmåling i flade, ventilerede tagkonstruktioner af træ.
Skimmelsvampe på tagunderlag af krydsfiner i ventilerede tagrum.
Indbygning af halogenspots i isolerede loftkonstruktioner.
Radon-forebyggelse og afhjælpning.

   
BYG-ERFA-bladene har sekretariat hos:
BYG-ERFA, Byggeteknisk Erfaringsformidling, Lautrupvang 1 B, 2750 Ballerup.
   
L.E. Nevander og B. Elmarsson. Fukthandbok.
Svensk Byggetjänst, 1994.
   
H. Glaser. Graphisches Verfahren zur Untersuchung von Diffusionsvorgängen. Kältetechnik, Heft 10, pp. 345-349, 1959.
   
MATCH. Moisture and Temperature Calculations for Constructions of Hygroscopic Materials. Bygge- og Miljøteknik ApS, 2003.
   
TagBogen – til byggefolk, der skal lægge nyt Icopal-tag. 
Icopal a/s, 6. udgave, marts 2003
   
ETAG 006:
Mechanically fastened waterproofing, senest gældende version.
   
Eurocode 0:
Projekteringsgrundlag for bærende konstruktion DS/EN 1990, 2. udgave 2007-07-27.
   
Nationalt Annneks til
 
Eurocode 0:
Eurocode 1:
EN 1990 DK NS: 2007, 2. udgave, 2007-11-07.
Last på bærende konstruktioner.
Del 1-4: Generelle laster – vindlast. DS/EN 1991-1-4, 2. udgave 2007-06-22.
 
Nationalt Anneks til
 
Eurocode 1:
EN 1991-1-4 DK NA: 2007, 2. udgave 2007-11-12.
   
Tillæg 1:15-12-2008 til 
 
Nationalt Anneks til
 
Eurocode 1:
EN 1991-1-4 DK NA: 2007, 2. udgave 2007-11-12
   
Wind scour of gravel ballast on roofs
Building Research Establishment Digest 311, 1986.
   
EN 16002:2010
Flexible sheets for waterproofing – Waterproofing of concrete bridge decks and other concrete surfaces trafficable by vehicles – Determination of crack bridging ability.
   

 

Denne hjemmeside anvender cookies i overensstemmelse med vores privatlivspolitik. Når du bevæger dig videre på icopal.dk, accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om vores brug af cookies her.