5.2 Kvalitetspolitik for Icopal Danmark a/s

Med udgangspunkt i Icopals kerneværdier gælder følgende kvalitetspolitikker:

Kunde
Vores kunder kender os på, at vi til rette tid afleverer det rette produkt i den rette kvalitet – og at vi med vores kvalitetssikring kan dokumentere dette, dvs.:
• Alle produkter og ydelser skal som minimum opfylde kundernes krav og forventninger
• Alle krav og betingelser tilknyttet et produkt eller en ydelse skal være kontraktligt bekræftet med kunden, før levering eller før arbejde igangsættes
• Der må ikke forekomme fejl eller mangler ved aflevering til kunden
• Gode overraskelser er altid til gavn for kunden

Teamwork
Vore samarbejdspartnere kender os på at vi altid optræder som et kompetent team, dvs.:
• Alle medarbejdere har kendskab til andres arbejdsområder og kompetencer
• Alle tager venligt imod henvendelser, og sørger for at disse placeres på rette sted i organisationen
• Vi optræder "med én stemme" udadtil

Kompetence
• Kompetente medarbejdere anvendes til at løse opgaverne
• Vi er kvalitets- og ansvarsbevidste overfor kunder og ansatte og lægger derfor vægt på at alle aftaler med kunder er klare og entydige og  overholdes
• Ydelser og produkter opfylder gældende lovmæssige bestemmelser, standarder, normer, regler og specifikationer
• Krav og betingelser tilknyttet et produkt eller en ydelse er kendt for alle involverede medarbejdere
• Medarbejderne er kvalificerede til at opfylde krav til ledelse, produktion, salg, udførelse, udvikling og rådgivning

Nytænkning
• Der er fokus på muligheder for forbedringer, værdiskabende processer, nye produkter, nye metoder og idéer såvel i det daglige arbejde som ved auditering af kvalitet
• Afvigelser undersøges, årsager identificeres og gentagelse forebygges.

Kommunikation• Alle medarbejdere deler viden og erfaringer med øvrige medarbejdere indenfor ens fagområde

Ansvar
Lederen af Icopal Danmark har det overordnede ansvar for at kvalitetssystemet fungerer, herunder:
• koordinering og tilrettelæggelse af kvalitetsstyringen som helhed
• udformning af kvalitetspolitik i overensstemmelse med øvrige mål og strategier for Icopal a/s
• at kvalitetspolitikkens målsætninger implementeres i organisationen gennem operationelle delmålsætninger fastlagt i de enkelte aktivitetsområder
• at aktivitetsområdernes ledere sikrer, at kvalitetspolitik og målsætninger er forstået, gennemført og vedligeholdt på alle niveauer i organisationen.
Lederne af aktivitetsområderne har ansvaret for at kvalitetssystemet i deres område fungerer.

    Denne hjemmeside anvender cookies i overensstemmelse med vores privatlivspolitik. Når du bevæger dig videre på icopal.dk, accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om vores brug af cookies her.