5.3 DoP

Med overgangen fra Byggevaredirektiv (CPD) til Byggevareforordning (CPR) stiller Icopal Danmark ApS de i CPR omtalte ydeevnedeklarationer (DoP) til rådighed for kunder og myndigheder vedrørende varer fremstillet af Icopal Danmark ApS og omfattet af den harmoniserede standard.

Ydeevnedeklarationerne/DoP’erne kan findes nedenfor.

DoP’erne giver kun oplysninger med relation til den harmoniserede standard, som DoP’en referencer til. Mere udførlige oplysninger om de enkelte produkter, deres anvendelse og egenskaber findes på de pågældende produkters datablad og sikkerhedsdatablad samt i brochure. Vedrørende brandklasser og systemløsninger for opbygning af tagpap-tagdækninger henvises til liste over Broof(t2) klassificerede tagløsninger – læs mere her. Hvis der ønskes DoP-oplysninger om en CE-mærket vare leveret af Icopal Danmark ApS men fremstillet af andre end Icopal Danmark ApS, henvises til den på emballagen anførte producent.

Hvis du har spørgsmål vedrørende DoP'erne, kan vi kontaktes her.

Denne hjemmeside anvender cookies i overensstemmelse med vores privatlivspolitik. Når du bevæger dig videre på icopal.dk, accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om vores brug af cookies her.