Vinderprojekt-2017

Vindere Icopal Prisen 2011

54 studerende fra arkitektskolerne i Aarhus og København havde tilmeldt sig konkurrencen i 2011. Heraf blev 8 nomineret til Icopal Prisen. Disse 8 projekter havde det til fælles, at de havde et meget højt kreativt niveau, der imponerede dommerne. Og selv om samtlige nominerede opfyldte priskravet om at udvise forståelse for den 5. facades betydning for en bygnings arkitektoniske udtryk og rummelige udformning, var der for dommerne ikke tvivl om årets vinder. Udover vinderen blev 2 andre projekter belønnet med kontante præmier, mens 5 projekter opnåede hædrende omtaler. 

Se billederne fra Icopal Prisen 2011.

Icopal Prisen 2011 - Espen Lunde Nielsen

Vinder Icopal Prisen 2011

Espen Lunde Nielsen, vinder Icopal Prisen 2011

Inhabitable Roof/Coexistence in a Restless Borough
Projektet er beskrevet som “en art Beboeligt Tag”. Udgangspunktet er et programmatisk arbejde – udfoldet gennem tekst og tegning som et fletværk
af organisering, infrastruktur, fysiske bygningsdele, tekniske installationer, objekter, hændelser og menneskelig adfærd i et uhierarkisk forhold. Der er tale om relationer og komplekse systemer, der henter inspiration fra metaforer som forholdet mellem kød, ben og årer.

Projektet tildeles Icopal Prisen 2011 for sit poetiske forslag til en ny beboelsesstruktur, der på en overbevisende måde formår at danne ramme om sameksistensen mellem beboere, begivenheder, dagligdags gøremål og bygningskomponenter under, i og på taget af en eksisterende bygning.

2. Præmie – Birk Daugaard & Alexander Ejsing

Transformering af Vesterbro Centralværksted
Dette er et projekt, der vil mere end at arbejde med den 5. facade, projektet vil også fortætte “vores by” København på en ny måde og samtidig udfordre vores eksisterende bygningsmasse ved at skab nyt liv i den. Det at skabe en københavnsk Biennale under jord i form af et 90 meter langt rum virker rigtig fint ind i det kommende miljø på Carlsberg, hvor de eksisterende bygninger godt kan have brug for den type af sammenhænge.

3. Præmie – Sune Rieper & Anders Krogdal

Changing Conditions for Suspended Lives and Spaces
I dette projekt er den 5. facade alt fra tung kalksten, over lette regnfangere til en sky af vand, der ikke blot har et praktisk formål, men også skal hensætte de midlertidige beboere over og under i forskellige mentale tilstande og tilføre opholdet en ekstra dimension. Projektet er en eksperimenteren med den 5. facade og besidder stor opfindsomhed og formglæde i fladens tilføjede apparater. De meget smukke illustrationer og den nærmest scenografiske tilgang giver beskueren en
god arkitekturoplevelse.

 

Tildelt Hædrende omtale

Børnehus i Valby, Ida-Marie Brøns Christensen
Projektet et Børnehus i Valby arbejder med klassiske bygningsvolumener som klumpen, længen og pavillonen, der i en komposition fortolker stedets retninger og havebyens karakter og skjulte ånd. Projektet tildeles hædrende omtale for dets leg med den 5. facade i dens arketypiske udtryk, nemlig som saddeltag. Projektet ramte forskellige nerver hos dommerkomitéens medlemmer og var meget debatteret, hvilket er en stor kvalitet, når et stykke arkitektur kan det. For det kræver nerve at ramme en nerve.

Kunstnerboliger - Kreuzberg, Kristian Pedersen
Boligerne er blevet til små fine tagformationer, som angriber de eksisterende tagflader og skaber et landskab af hvide bakketoppe. Tag
og væg hænger her helt sammen med det indre, mens det ydre danner rammen om en formdans, som kunsterne også kan finde stor
inspiration i. Der er her en lyst til at gå i detaljen med konstruktionerne og arbejde med det tektoniske sprog i sammenhæng med formen.
Der var i konkurrencen flere forslag i samme kategori “at angribe taget”, men her hænger det indre og ydre rigtig godt sammen.

Long Exposure - Udvikling af en ny havnetypologi, Frederik Seehusen
Et gennemført projekt som – igennem en konsekvent formgivning samt programmering – ønsker at diskutere, og byde på, en arkitektonisk overgang mellem byen og Refshaleøens industrihavn. Projektmaterialet må især fremhæves for sit professionelle niveau. Projektet tildeles hædrende omtale for – på stilsikker vis, med udgangspunkt i bestemte, undersøgende metoder – at frembringe en bygningskrop, hvor tagets komplekse, rytmiske geometri bliver det element, der udgør projektets arkitektoniske helhed.

Under- og Oven vande i Valletta - en forbindelse mellem by og hav, Ane Lohse Kristiansen
Projektet er et anlæg for badende og dykkere organiseret i et landskabeligt bevægelsesforløb, der knytter den muromkransede og stringente gritby Valletta på Malta sammen med havet. Anlægget er både sti, tag og gulv på én gang. Tag for nogle bassiner og gulv for andre. Projektet opnår hædrende omtale for den overbevisende måde, hvorpå anlæggets plateauer og trapper i sandsten udfylder tomrummet efter en fjernet klippe og gradvist fører mennesker fra by til hav.

Vandspor, Anne Sofie Buur Okkels
Projektet forholder sig meget fint til kontekst, hvilket ses tydeligt af, at formen udspringer fra stedet. Det ses, at der bliver trukket linjer helt
inde fra Køge midtby. Bygningen ligger flot på kajen og skaber en god overgang fra kaj til vand. Der er et rigtig fint samspil mellem bygning og kaj, hvor der bliver arbejdet med rum både under og på tagkonstruktionen. Projektet formår at udnytte den 5. facade på en overbevisende måde, og den 5. facade er derved med til at definere en ny urban havnetopologi for området.

Se udstillingskataloget med alle de præmierede projekter.

    Denne hjemmeside anvender cookies i overensstemmelse med vores privatlivspolitik. Når du bevæger dig videre på icopal.dk, accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om vores brug af cookies her.