Produktgaranti

Icopal produktgaranti  
For produktet SoftStep har Icopal udvidet garantiforpligtelserne, idet vi indestår for en total udskiftning af gulvet i tilfælde af fugtproblemer som følge af utætheder i fugtspærren. Garantien er gældende i 5 år fra levering i henhold til nedenstående betingelser:
"For Icopals gulvfugtspærreprodukt - Icopal SoftStep - er Byggeleveranceklausulens mangelansvar udvidet lydende som følger: Ved anvendelse af ovennævnte produkter indestår Icopal for afhjælpning af skader på det færdige gulv, som kan henføres til fugtgennemtrængning fra underlaget, som skyldes utæthed i gulvfugtspærren. Icopal indestår for vederlagsfri omlevering af de defekte produkter, inkl. gulvbelægningen i samme eller tilsvarende kvalitet, samt montering af nyt gulv.

Indeståelsen dækker ikke fugtgennemtrængning/ - skader som ikke kan henføres til produktets kvalitet, men som kan henføres til pålægningen d.v.s. arbejdsudførelsen eller f.eks. skyldes hærværk, rørskader, eftermontering af gennembrydninger i gulvet, forkert renholdelse af gulvet, forkert brug af gulvet, fejl i omfangsdræn samt skader som følge af fejl i den underliggende konstruktion eller andre fejl af samme karakter.

Indeståelsen dækker ikke følgeskader, herunder råd og svamp i bygningen og dennes gulvkonstruktion eller effekter der befinder sig i bygningen, og ej heller driftstab, avancetab og andre indirekte tab.

Det er en forudsætning for indeståelsen

  • at gulvfugtspærren er udlagt i henhold til Icopals montageanvisninger, som var gældende på udførelsestidspunktet.
  • at fejlen skriftligt påberåbes til Icopal a/s som producent, inden rimelig tid efter at skaden er konstateret eller burde være konstateret. Garantien kan således ikke gøres gældende over for forhandleren.
  • at kopi af faktura/følgeseddel eller anden dokumentation vedlægges med angivelse af hvilken type gulvbelægning samt gulvfugtspærre der er anvendt.
  • at Icopal a/s forestår udskiftningen af gulvet.
     
     
    Denne hjemmeside anvender cookies i overensstemmelse med vores privatlivspolitik. Når du bevæger dig videre på icopal.dk, accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om vores brug af cookies her.