Det intelligente tag helt oppe i skyen

18-06-2018

BMI Danmarks unikke RFID-chipløsning til tagpap og undertage fås nu i en såkaldt cloud-baseret internetversion med ubegrænset plads til information, som kan læses direkte på mobilen ved brug af en ligeledes nyudviklet app.

Der er siden 2004 anvendt Radio Frekvens Identifikation (RFID) teknologi i virksomhedens tagprodukter. RFID-chippen sikrer, at data om taget er tilgængelige, så det fx er nemt at afgøre reklamationer samt syns- og skønssager i forbindelse med tagkonstruktionen. Nu lancerer BMI Danmark en intelligent RFID-chip version 2.0 med tilhørende app.

Tryghed for alle parter

En RFID-baseret løsning sikrer identifikation af, hvor og hvornår taget er købt, og man kan tillige indkode informationer, i form af tekst og billeder, om, hvordan og hvornår det er vedligeholdt. Det giver stor tryghed for både bygningsejer, håndværker og rådgiver, for hvem det kan have store økonomiske konsekvenser, hvis der mod forventning opstår usikkerhed om den anvendte tagløsning. Med den nye såkaldte cloud-baserede løsning øges trygheden yderligere.

 Icopal-RFID-chiploesning-tagpap-undertag
Alle RFID-chippens informationer scannes og videresendes
til en app på mobilen

”Informationer skal ikke længere lagres i selve RFID-chippen med de begrænsninger, det giver rent pladsmæssigt. I den nye løsning giver appen adgang til oplysningerne på chippen, der befinder sig i ”skyen” – det vil i realiteten sige på en server på internettet med uanede mængder af plads. Det er en yderst brugervenlig løsning, der indskriver sig i en af tidens teknologiske megatrends kaldet Internet of Things,” fortæller Flemming Adolfsen, adm. direktør i BMI Danmark.     

Hurtig adgang til viden

Han fremhæver, at nyudviklingen giver mulighed for at få adgang til tagets samlede historik, uden at man behøver at åbne tagkonstruktionen.

”Håndværkeren kan nemt hente historiske informationer om taget ned på mobiltelefonen. Han kan beskrive sine observationer omkring vedligeholdelse, og notere det, hvis han har foretaget eftersyn. Alt sammen mens han befinder sig oppe på taget og dels har brug for viden og dels har sine observationer i frisk erindring,” siger Flemming Adolfsen og fortsætter:

”Den nye løsning er endvidere til gavn for bygningsejeren i forbindelse med salg, da den eliminerer ethvert tvivlsspørgsmål om tagets oprindelse, service, restgaranti og vedligeholdelse. Samtidig med at håndværkeren kan dokumentere et korrekt materialebrug som angivet i udbudsmaterialet”.

Ydermere kan RFID-chippen fungere som en præventiv tyverisikring, idet alle kundeoplysninger er kodet ind på cloudserveren og man derfor altid kan finde tilbage til den retmæssige ejer.

Stærke tagløsninger

Icopal-identify-byggeri2016
En RFID-baseret løsning giver stor tryghed for både bygningsejer,
håndværker og rådgiver

Flemming Adolfsen fortæller videre, at det ikke alene er den nye RFID-chip med tilhørende app, der giver BMI Danmark en stærk position på markedet.

”Flere af vores undertagsløsninger, hvoraf mange af dem har indbygget RFID, består af en diffusionsåben membran, der tillader, at fugten trænger uhindret ud i det fri. Samtidig er de opbygget med en monolitisk film, der er modstandsdygtig over for solens
uv-lys og varmebelastning. Det er
en vigtig feature i et land som Danmark, hvor vi har tradition for at bruge relativt åbne tagsten såsom den klassiske vingetagsten, hvilket udsætter taget for uv-stråler,” slutter Flemming Adolfsen.

Mere information

Se iDentify filmen: Nem og hurtig sporing af undertag og tagpap. Læs mere om RFID-chipløsning i tagpap og RFID-chipløsning i undertag. For yderligere information kontakt adm. direktør, Flemming Adolfsen på telefon 44885500 eller flemming.adolfsen@bmigroup.com

Om Icopal

Icopal er en del af BMI Group, som består af Braas Monier og Icopal. Bag BMI Group står det privatejede holdingselskab Standard Industries. Med sine over 165 års erfaring er BMI Group den største producent af flade og skrå tage i Europa og selskabet er førende inden for tagdæknings- og fugtisoleringsløsninger. BMI Group har hovedsæde i London og beskæftiger omkring 11.000 medarbejdere i mere end 40 lande verden over.
Læs mere på http://bmi-group.com/


Denne hjemmeside anvender cookies i overensstemmelse med vores privatlivspolitik. Når du bevæger dig videre på icopal.dk, accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om vores brug af cookies her.