Visionær arkitekt vinder Icopal Prisen 2015

05-11-2015

Den nybagte arkitekt Trine Elisabeth Storck-Thy blev under en spektakulær event den 5. november i København kåret som vinder af Icopal Prisen 2015. Hun modtog prisen for sit stort tænkte afgangsprojekt A Common Fluent Ground, som dommerkomiteen beskriver som både visionært, overbevisende og troværdigt.

Trine Elisabeth Storck-Thy, der netop er dimitteret fra Kunstakademiets Arkitektskole i København, lægger ikke skjul på sin store glæde og stolthed over at vinde Icopal Prisen.

Trine-Elisabeth-Storck-Thy-foto
 Vinderen af Icopal Prisen 2015, arkitekt MAA Trine Elisabeth Storck-Thy.
”Det er en kæmpe anerkendelse fra en kompetent dommerkomite, og jeg håber og tror, Icopal Prisen får positiv betydning for min karriere. Samtidig er det en stor personlig og faglig tilfredsstillelse for mig at vinde en så fornem pris,” siger Trine Elisabeth Storck-Thy.   

Dommerkomiteen finder, at hendes projekt A Common Fluent Ground ”på fornemmeste vis håndterer et stort, komplekst og vigtigt emne … forslaget sætter samtidig fokus på arkitektens rolle som både samfundstænker og formgiver,” hedder det i udtalelsen.   

Arkitektur for verdens skyld

Torben Nielsen, rektor for Arkitektskolen Aarhus, er ikke i tvivl om, at Icopal Prisen er med til at skabe positiv opmærksomhed om de nyuddannede arkitekter.

”Prisen er et godt kort, når det handler om fremtidige jobmuligheder,” siger han og pointerer, at han også ser Icopal Prisen som en anerkendelse af skolernes arbejde med at uddanne fremtidens arkitekter.

Lene Dammand Lund, rektor for Kunstakademiets Skoler for Arkitektur, Design og Konservering i København, er enig. Hun fremhæver samtidig Icopal Prisen som en god anledning for kandidaterne til at vise erhvervslivet, at de arbejder visionært og nytænkende.

Vinderbillede-icopalprisen2015

Overrækkelsen af Icopal Prisen 2015 fandt sted den 5. november
2015 i festsalen på Kunstakademiets Arkitektskole i København.
Fra venstre ses rektor Torben Nielsen fra Arkitektskolen Aarhus,
Icopal Pris-vinder Trine Elisabeth Storck-Thy, nordisk direktør
i Icopal Søren Drewsen og rektor Lene Dammand Lund fra
Kunstakademiets Arkitektskole.

”Jeg tror, at prisen giver et boost af selvsikkerhed, når man træder ud på arbejdsmarkedet og skal sælge sig selv. Vi kan se, at Icopal Prisen trækker god opmærksomhed med sig – og ofte er det praksiserfaring, praktikophold, erhvervssamarbejder og priser, der skal bringe én foran de andre på jobmarkedet,” siger Lene Dammand Lund og tilføjer, at deltagerfeltet ved Icopal Prisen 2015 understreger, at de kandidater, der bliver uddannet i Danmark, er fremme i forreste felt.

”Samtidig er prisen med til at skabe lidt god og sjov konkurrence mellem studerende og nyuddannede i København og Aarhus. Og her i København er vi meget glade for at huse og understøtte Icopals engagement i denne fremadskuende pris,” fortsætter Lene Dammand Lund. Og Torben Nielsen supplerer:

”Når eksterne partnere ønsker at støtte os og vores kandidater, fx gennem Icopal Prisen, er det for os et udtryk for anerkendelse af vores evne til at uddanne fremragende arkitekter, som tænker helhedsorienteret og ønsker at udfordre arkitekturen for verdens skyld.”

Karrieremæssigt rygstød

Ifølge Anders Liisberg, den seneste vinder af Icopal Prisen i 2013, er prisen et godt rygstød for en begyndende karriere. Selv blev han ansat hos Henning Larsen Arkitekter, men skiftede senere til Lundgaard og Tranberg, hvor han arbejder i dag.

”Det har været dejligt at opleve, at mine nye kolleger i de to virksomheder havde læst om mit vinderprojekt i medierne, og derfor vidste, hvad jeg står for rent arkitektonisk. Typisk sidder vi jo flere arkitekter på projekterne. Jeg holder meget af at arbejde i teams, men det er ikke altid, at ens særpræg får mulighed for at trænge igennem,” siger Anders Liisberg, der for tiden tegner på ”et stort og meget spændende projekt i Stockholm” sammen med seks kolleger. 

Anders Liisberg sender et stort tillykke til sin efterfølger som prisvinder – og arkitekt Trine Elisabeth Storck-Thy tager imod med et ligeså stort smil.  

Hjælp til Bangladesh

 Trine-Elisabeth-Storck-Thy-model
 En model af vinderprojektet ”A common Fluent Ground”.

Hun fortæller, at det var under et feltarbejde i Bangladesh i 2014, at det for alvor gik op for hende, at man som arkitekt kan gøre en forskel på mange niveauer i et samfund. Og det afspejler hendes vinderprojekt i høj grad.

Bangladesh er hårdt ramt af klimaforandringerne, som har intensiveret den i forvejen udfordrende monsunperiode, hvor landet oplever enorme regnmængder på kort tid med tilhørende oversvømmelser. Regnvandet bliver omdannet til giftig væske ved kontakt med forurenet jord, industrispild og skrald mv., og grundvandet er ligeledes ubrugeligt. Samtidig har millioner af borgere ikke adgang til rent vand til husholdningsbrug til bl.a. tøjvask, badning og drikkevand, ligesom tusinder hvert år bliver syge eller dør af sygdomme, som spreder sig med det beskidte vand.   

Regnvand til gavn for borgerne

”Det er alt i alt ødelæggende for landet og dets indbyggere, hvoraf de fleste lever i slumområder. Jeg gav mig på den baggrund i kast med at udvikle en løsning til byen Chittagong, som sikrer, at de store mængder regnvand bliver opsamlet og ledt derhen, hvor vandet kan gøre gavn for borgerne,” fortæller Trine Elisabeth Storck-Thy og fortsætter:

”I mit projekt sker opsamlingen i tagkonstruktioner i form af sejl, der hejses op og spændes ud før monsunen og fjernes og rengøres, når det er holdt op med at regne. Fra taget ledes vandet ned i en cisterne eller et vandtårn, som er fælles for et antal huse eller en hel bydel. Efter brug bliver spildevandet via kanaler, der udnytter de eksisterende hældninger i byen, ledt til lokale opsamlingsbassiner og derfra til større bassiner og videre ud af byen. På sin vej passerer vandet endvidere gennem strømproducerende vandenergianlæg.”   

Visionært vinderprojekt

Udover at sikre vand og strøm til borgerne, kan Trine Elisabeth Storck-Thys visionære vinderprojekt også både skabe nye job og give indbyggerne politisk indflydelse. Det er nemlig tanken, fortæller hun, at lokale borgere dels skal stå for opsætning og nedtagning af sejltagene og dels vedligeholde vandsystemet. Tanken er, at der i hvert kvarter etableres en såkaldt vandforsamling, som er en slags bestyrelse for den lokale vandforsyning.

”Udover at styre vandsystemet, skal vandforsamlingen dele viden med andre forsamlinger og på den måde sikre, at gode initiativer på vandområdet spreder sig til hele Chittagong. Samtidig bliver der skabt sociale mødesteder, hvor nabolagets beboere kan bade og vaske tøj, men også et forum, hvor man kan tage politiske emner op og derigennem åbne for borgerindflydelse i et politisk landskab, som er styret af få velhavere og præget af korruption.”

Trine Elisabeth Storck-Thy håber, at mange af ideerne i A Common Fluent Ground vil blive realiseret i virkeligheden i Chittagong og måske også være en løsningsmodel for lignede byer i Bangladesh og i andre udviklingslande. Første skridt i den retning er en udstilling om bl.a. vinderprojektet i netop Chittagong. Kunstakademiets Arkitektskole støtter op økonomisk, men Trine Elisabeth Storck-Thy tager også hul på de 50.000 kr., der følger med Icopal Prisen. En del af præmiepengene bruger hun endvidere på en rejse til Mexico, hvor hun skal holde en forelæsning om vinderprojektet. 

Fakta om Icopal Prisen

Icopal Prisen blev stiftet i 1986 af Icopal i samarbejde med Kunstakademiets Arkitektskole og Arkitektskolen Aarhus. Prisen bliver uddelt hvert andet år til særligt talentfulde arkitektstuderende og er i dag landets mest prestigefulde pris for samme. Icopal Prisen har til formål at fremme unge arkitekters forståelse af tagets betydning for en bygnings arkitektoniske udtryk og rumlige udformning. Blandt mange tidligere prisvindere kan nævnes David Zahle fra BIG og Mads Mandrup fra C.F. Møller.

Yderligere information
Læs mere på www.icopalprisen.dk eller kontakt projektleder Monica Lund Stocholm fra Icopal på
44 88 52 31 eller monica.stocholm@icopalprisen.dk

Om Icopal

Icopal er en del af BMI Group, som består af Braas Monier og Icopal. Bag BMI Group står det privatejede holdingselskab Standard Industries. Med sine over 165 års erfaring er BMI Group den største producent af flade og skrå tage i Europa og selskabet er førende inden for tagdæknings- og fugtisoleringsløsninger. BMI Group har hovedsæde i London og beskæftiger omkring 11.000 medarbejdere i mere end 40 lande verden over.
Læs mere på http://bmi-group.com/


Denne hjemmeside anvender cookies i overensstemmelse med vores privatlivspolitik. Når du bevæger dig videre på icopal.dk, accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om vores brug af cookies her.