Icopal_kontakt

Har du spørgsmål? Så har vi svar

 • Fastlock

  Hvad er den maksimale spændvidde for Fastlock plader?

  Fastlock Uni: 60 cm, Fastlock Multi: 120 cm.

   

  Kan jeg få Fastlock plader i specialmål?

  Ja, både Fastlock Uni og Multi kan leveres i speciallængder. Meterprisen er den samme som for standard-længderne, men der pålægges et skæretillæg pr. ordre. Leveringstiden for speciallængder er ca. 3 uger. Såfremt det ønskede specialmål er under 6 meter kan man selv tilskære pladerne med en fintandet sav eller et hurtigt roterende skæreværktøj (se arbejdsvejledning).

   

  Kan jeg gå på mit Fastlock Uni tag?

  Skal man ud at gå på taget for at komme til at montere eller rengøre, skal der først lægges en træplade på taget, så vægten fordeles.

   

  Hvad er minimumshældningen for Fastlock plader?

  Fastlock Uni: 10 mm/m, Fastlock Multi: 30 mm/m.

   

  Må jeg lægge isolering op under mine Fastlock plader?

  Nej, der bør ikke placeres isoleringsmaterialer under pladerne. Temperaturen bliver for høj og pladernes levetid bliver dermed reduceret.

   

  Kan jeg sikre mit Fastlock Uni tag ekstra mod storm?

  Man kan sætte to sidebeslag i stedet for ét i hver lægteende. Man kan også indsætte en ekstra lægte imellem de to yderste lægter i den ende, hvor stormen kan tage fat.

  Hvis vinden kan tage kraftigt fat fra begge ender, kan sikres med ekstra lægte og fastgørelse i begge ender.

   

  Hvordan undgås, at der bliver meget varmt i min Fastlock Multi udestue?

  Der er flere muligheder:

  • Et ventilations- eller et klimaanlæg kan nedbringe temperaturen. Skodder eller andet, der kan sikre den nødvendige lufttilførsel, skal monteres.
  • Solgardiner under loftet og bag facaderne er en dyr løsning med begrænset effekt.
  • En enkel metode er at behandle med skyggepasta, der også kendes fra drivhuse. Man påfører midlet med pensel om foråret. Det meste vil regne af i løbet af efteråret.
  Skyggepasta fås i byggemarkeder og havecentre.

   

  Hvordan skal jeg rengøre mit Fastlock tag?

  Pladerne spules med almindeligt sæbevand (fx opvaskemiddel) og spules med vand. Stærkere rengøringsmidler eller kemikalier kan skade pladerne.

  Dog kan der bruges et algemiddel (Benzalkoniumklorid) i den foreskrevne koncentration.

  Efter 12 timer spules efter med vand. Temperaturen skal være mindst 10 grader.

   

  Jeg har et gammelt Fastlock tag fra 1990. Kan jeg skifte eller lappe en plade?

  • Man kan ikke umiddelbart erstatte en Fastlock Enkel plade i PVC med en af de nye plade i polycarbonat. Profilerne passer ikke sammen og PVC og polycarbonat bør ikke kombineres af hensyn til migreringsproblemer. Man kan dog som nødløsning fjerne den beskadigede PVC plade. Den store vulst på den gamle plade skal være oven over den store vulst på den nye plade og herefter udføres en udvendig mekanisk fastgørelse. Dog er der stor risiko for revner i pladerne. Det kan ikke anbefales som permanent løsning. Kun som en nødløsning og som midlertidig lukning. Vulsterne på PVC pladen, der berører den nye plade, skal tapes med alu-tape eller metaliseret plasttape. Et Fastlock koblingsprofil i aluminium skrues igennem vulsterne med rustfri 60 mm A2 montageskruer med pakning.
  • Et hul i en PVC plade som Fastlock Enkel eller Fastlock Termo kan lappes i med et stykke PVC plade fra en tømmerhandel. Skær en lap ud så den dækker hullet og lim den på Fastlock pladen med PVC-lim (tagrendelim).

   

  Vi fik for et par år siden et Fastlock Uni tag. I starten kom der nogle kraftige knirkelyde fra taget. Hvad skyldes det, og kan det forebygges?

  Materialet udvider sig i varme og trækker sig sammen ved temperaturfald. Derfor kan man komme ud for knirkelyde fx en varm sommerdag med sol på taget.
  Går der en sky for solen, falder temperaturen, og der kan komme en knirkende lyd eller en høj lyd fra vulstsamlingen.
  Det kan forebygges ved at anvende topclips i stedet for lægtebeslag hvis pladerne er oppe på 5 eller 6 meter eller mere.

 • Glasrækværk

  Hvor må jeg bruge glasrækværk?

  Glasrækværk egner sig til boliger, fritidshuse, forretningslokaler, offentlige institutioner og andelsforeninger. Dog kan der være krav om en større rækværkshøjde end 1 meter, bl.a. på offentligt tilgængeligt sted med nedstyrtningsfare. læs mere BR 15 pkt. 3.2.3.
  Glasrækværket kan monteres op til 6 m over terræn, dog ikke i kystnære områder ved Vesterhavet.

   

  Kan glasrækværk bruges indendørs?

  Ja, glasrækværket egner sig lige godt til brug indendørs som udendørs.

   

  På hvilke underlag kan jeg montere glasrækværk?

  Rækværksstolperne monteres på underlag af træ eller beton.

   

  Hvilke størrelser leveres glasrækværk i?

  Topmonteret rækværk:

  Største modul c/c 1200 mm

  Mindste modul c/c 200 mm

  Frontmonteret rækværk:

  Største modul c/c 1000 mm

  Mindste modul c/c 200 mm

   

  Hvad er højden på glasrækværket?

  Højden på glasrækværket inkl. håndlisten er 1 m.

   

  Hvordan vedligeholder jeg mit glasrækværk?

  Rækværksstolper i syrefast stål er aldrig helt korrosionsbestandige. Der kan opstå tilfælde af overfladebelægninger, som bør fjernes. Dog opstår behovet for vedligeholdelse relativt sjældent.

  Til vedligeholdelse benyttes rensemiddel til syrefast stål, undgå spild på gulv.

   

  Hvor kan jeg købe glasrækværket?

  Glasrækværk kan købes hos en Icopal forhandler. Se forhandlerne her.

   

  Kan jeg selv montere det?

  En dygtig gør-det-selv’er kan sagtens selv montere et glasrækværk på en dags tid.

 • Tagpap og Shingles

  Hvordan ved jeg, hvad taghældningen er?

  Taghældningen oplyses ofte i et forholdstal (f.eks. 1:5) eller som et gradtal. Følgende diagram viser sammenhængen mellem forholdstal, fald i cm/m samt gradtal:

   

  Hældning Fald i cm/m Grader
  1:1 100,0 45,0o
  1:2 50,0 26,6o
  1:3 33,3 18,4o
  1:4 25,0 14,0o
  1:5 20,0 11,3o
  1:10 10,0 5,7o
  1:20 5,0 2,9o
  1:40 2,5 1,4o
  1:100 1,0 0,6o

   

  Hvad er forskellen på Icopal 400- og 500-tagpapper?

  500-produkterne er såkaldte højpolymerbare tagpapper (= tilsat en større mængde syntetisk gummi) med særligt elastiske egenskaber og længere holdbarhed. Der er 15 års produktgaranti på produkter i 500-serien. Løsninger med 500-produkterne giver mulighed for en 15 års PLUS Garanti.
  Læs mere her

  Icopal 400-serien er ikke så elastisk og har en kortere levetid end en tilsvarende 500-løsning. 400-serien kan med fordel bruges til mindre krævende opgaver.
  Der er 10 års produktgaranti på 400-serien.

   

  Hvilken type tagpap skal jeg vælge?

  Læs mere her

   

  Findes der en selvklæber løsning?

  Ja, vi har en 2-lagsløsning med selvklæber Base og Top, som kan anvendes ned til min. taghældning 1:40 = 1,4 gr. Hvis taghældningen er større end 1:5 = 11.3 gr. kan vores 1-lagsløsning Topsafe anvendes.
  Læs mere her

   

  Hvad er "Klasse B_ROOF (t2)"?

  Klasse B_ROOF (t2) er betegnelsen for en brandgodkendt tagløsning. B_ROOF (t2) er kravet i dag til udvendige overflader på tage (der ses bort fra stråtage). Selve godkendelsen sker på baggrund af en såkaldt flyvebrandtest. Den gamle betegnelse hed "klasse T tagdækning".
  Se oversigt over samtlige godkendelser.

   

  I hvilken retning skal tagpappen udlægges?

  Generelt anbefales tagpappen udlagt i tagets faldretning. Er der flere lag, forskydes samlingen mellem underste og øverste lag. På tage med lille hældning og underlag af brædder anbefales første lag dog udlagt på langs med brædder.

   

  Hvilke farver findes Icopal Tagpap i?  

  Top 500 fås i sort, kulsort, lys grå, lys grå Contour, titanhvid, teglrød, grøn og alu.
  Mono 550 og Mono 553 fås i sort og kulsort.
  Top 400 fås i lys grå og sort.
  Til større projekter kan andre farver leveres på bestilling.

   

  Kan man etablere en beplantning oven på et tagpaptag?

  Ja, det kan man godt. Dog skal man være opmærksom på, at der skelnes mellem en mos/sedum-opbygning og en anden form for beplantning med større rodnet som fx græs, træer og buske. Læs mere om Grønne tage her.

   

  Hvor lang er levetiden på tagpap?

  Det afhænger af en lang række forhold som f.eks.

  • Tagpappens kvalitet
  • Taghældning
  • Underlaget
  • Kvaliteten af pålægningen
  Et tag med to lag Icopal tagpap i 500-serien kan normalt påregnes at have en levetid på 40-50 år. 

   

  Hvordan skal man vedligeholde et tagpaptag?

  Taget bør besigtiges minimum 2 gange årligt. Blade og andet snavs fjernes med en gadekost. Eventuelle skarpe genstande fjernes. Tagbrønde og bladfang renses. Ovenlyskupler bør vaskes med almindeligt sæbevand. Se også punktet: Sådan undgår du belægninger på tagpaptaget.

  Når taget nærmere sig de 15-20 år, kan man begynde at vedligeholde taget med tagasfalt, således at levetiden forlænges. Se under punktet: Hvor ofte skal jeg vedligeholde mit tagpaptag.

   

  Hvor ofte skal jeg vedligeholde mit tagpaptag?

  Behandling med tagasfalt
  Når et tagpaptag er blevet gammelt, måske mere end 15-20 år, kan bestrøningen være forsvundet flere steder. Det er specielt tilfældet ved de gamle tage uden fald.
  Det kan så være en god livsforlængende behandling at smøre taget med Icopal tagasfalt.
  Der skal bruges ½-1 liter pr. m2. Man køber en speciel tagkost med skaft og påfører det en dag, hvor det er let overskyet og mere end 10 gr. C. Taget skal være tørt og rengjort.
  Man bør ikke udføre arbejdet i høj solskin, da asfalten så tørrer for hurtigt og vedhæfter for dårligt. Det kan normalt ikke betale sig at drysse nye skifersten på taget. Det er vanskeligt at påføre stenene ensartet og få dem trykket ordentligt fast i den våde masse. På de områder af det gamle tag hvor bestrøningen er forsvundet, anbefales det dog at udstrø nye skifersten. Behandling med tagasfalt bør gentages, når overfladen igen er nedslidt, ofte med 3-5 års mellemrum.
  Se evt. brochurer vedr. vedligeholdelse her.

   

  Hvornår skal taget udskiftes?

  Hvis der kommer flere utætheder, og det gamle tagpap er nedslidt med revner og utætheder, er det tid at renovere taget.
  Med de nye moderne tagpaptyper, som vi anvender i dag, ligger det arbejde langt frem i tiden.

   

   

  Hvordan undgår jeg belægninger på mit tagpaptag?

  Ønskes tagets æstetiske udseende bevaret, er det vigtigt regelmæssigt at rengøre taget. Dette gøres nemmest i forbindelse med de årlige besigtigelser af taget. Skidt, mos eller andre vækster fjernes ved fejning med en stiv tagkost.

  Ofte er fejning desværre ikke tilstrækkelig til at fjerne diverse belægninger. Det kan derfor anbefales at supplere med forebyggende rensninger af taget. Behandlingerne skal gentages med regelmæssige mellemrum afhængig af den konkrete beliggenhed. Første gang typisk 2-3 år efter færdiggørelse af tagdækningen. 

  For afrensning af begroninger, samt til forebyggende behandlinger, på tagpaptage henvises til brug af midler godkendt af Miljøstyrelsen. I 2018 er følgende midler godkendt:
  - AlgeFri N Klar-til-brug
  - AlgeFri N Koncentrat
  - Algefri N ProFF
  - Flugger facade Algefjerner
  - Neutralon

  Når midlet har virket, kan man enten spule taget eller lade regnen fjerne resterne. Spuling med højtryksrenser frarådes på grund af risikoen for at beskadige tagdækningen.

   

  Hvordan tætner jeg mit utætte tagpaptag?

  Man tætner et tagpaptag ved f.eks. at påsvejse tagpapstrimler eller med Icopal Tagmasse eller Icopal QuickSeal. Som forstærkning anvendes QuickSeal tagvæv.
  Se brochuren om Icopal Flydende produkter her.

   

  Hvad er minimum taghældning for Shingles?

  Minimumshældningen for Shingles er 1:5 (11,3°). Ved hældning op til 1:2 (26,6°) skal der altid lægges et lag Icopal Base som underste lag.

   

  Skal folien på bagsiden af Shingles stykket fjernes?

  Folien på bagsiden skal generelt IKKE fjernes. Dog skal folien på type S kulsort og plastfolien på ryg-og fodplader til type K og S ALTID fjernes.

   

  Hvor mange søm skal jeg bruge, når Shingles monteres?

  Der bruges 4 søm pr. Shingles stykke (28 søm/m2).

 • Tagrender

  Hvor stor skal afstanden mellem rendejern/konsoljern være?

  De skal monteres med en max. afstand på 60 cm for plast-tagrender og max. 90 cm for metal tagrender.

   

  Hvor stort skal faldet være i tagrenden?

  Faldet skal være mindst 2 mm pr. meter mod nedløbet. I den ”korte” ende af tagrenden i forhold til nedløbet, bør renden tvinges op ved hjælp af det, eller de yderste rendejern. Regnvandet skal kunne løbe uhindret til nedløbet.

   

  Hvornår skal der anvendes ekspansion i tagrenden?

  Ved vores metaltagrender optages bevægelserne i samlestykket og det er derfor ikke nødvendigt med yderligere tiltag.

  Ved vores plasttagrender skal der monteres tudstykke med ekspansion ved tagrender over 13 m. Hvis der bliver over 18 m mellem 2 tudstykker, skal der monteres et ekspansionsstykke.
  Montering samt placering af ekspansion kan ses med billeder i vores brochurer for plasttagrende.

   

  Hvor mange tagnedløb skal jeg montere?

  Dette afhænger af nedløbsstørrelsen samt tagarealet jvf. SBI anvisning 185 aflødsinstallationer.
  I vores brochurer for plasttagrender har vi en illustration der viser nedløbsplacering som er gældende for alle tagrender.

   

  Kan man få lavet specielle dele til Icopal tagrender?

  Ja, til vores plasttagrendesortiment kan man få fremstillet specialtilbehør. Leveringstiden for specialfittings er ca. 2 uger.

 • Undertag

  Kan jeg montere undertag på tværs af spærene?

  Af hensyn til sikkerheden anbefaler ny anvisning fra BAR, Branchearbejdsmiljørådet for bygge og anlæg, at frit spændende undertage monteres på tværs af spærene. Undertage monteret på tværs, skal udføres med et overlæg på 15 cm. Ved taghældninger over 25 gr. monteres en clips i alle overlæg, og ved taghældninger under 25 gr. skal alle overlæg klæbes. Hvis overlæg skal klæbes, anbefales det at anvende vores undertag med selvklæbende kant.

   

  Hvilken tape/klæbemasse kan jeg anvende til mit undertag?

  Følgende klæbemasser er velegnede til Icopal-undertage:

  Undertag Materiale Klæbemasse
  Icopal Basepap Bitumen Icopal Tagklæber, varenr. 27029
  Icopal Fastsafe/Icosafe Bitumen Icopal Tagklæber, varenr. 27029
  Ico-Board Bitumen Icopal Tagklæber, varenr. 27029
  Monarperm 1000
  Monarperm Premium
  Monarprem Plus
  Overside: Sort kunststoffilt
  Underside: Kunststoffilt
  Icopal Tagklæber, varenr. 27029
  Icopal Universaltape FT, varenr. 24279
  Monarfol Polyethylenfolie (LDPE) Butyltape, varenr. 14103, 14105
  Butylfugemasse, varenr. 13620
  Universaltape FT, varenr. 24279

   

  Hvor mange IcoTens undertagsstrammere skal jeg montere?

  Det tilrådes at montere en IcoTens for hver 3. lægte (dvs. ca. 1 stk./m2).
  Se brochure.
  Se film.

   

  Hvilken type afstandslister skal der anvendes?

  Der skal anvendes min. 25 mm trykimprægnerede afstandslister. Listerne fastgøres med galvaniserede søm pr. 300 mm.

   

  Hvilken type ventilationsstuds skal jeg bruge til undertaget?

  Følgende ventilationsstudse kan benyttes til de forskellige Icopal undertage:

  Undertag Ventilationsstuds
  ICOPAL Basepap og Fastsafe (Base 512 P>
  1. Ventilationshætte (klipfisk type 2)
  2. Ico-studs (klæbes med Icopal Tagklæber)
  3. IcoAir (klæbes med Icopal Tagklæber)
  Ico-Board/Icosafe
  1. Ico-studs (klæbes med Topsafe klæber)
  2. IcoAir (ved fritspændende undertage kan denne også monteres indefra)
  Monarperm 1000
  Monarperm Premium
  Monarprem Plus
  Undertaget er diffusionsåbent.
  Der kan være tilfælde hvor der skal monteres studse (ved ikke-udnyttede tagrum).
  Her anvendes IcoAir (ved fritspændende undertage kan IcoAir både monteres ude- og indefra).
  Monarfol Super IcoAir (ved fritspændende undertage kan IcoAir både monteres ude- og indefra).

   

  Hvilken vej skal undertaget vende?

  Undertag Anvisning
  ICOPAL Basepap Sandbestrøget side op
  Fastsafe (Base 512 P) Filtet side op
  Icosafe Sandbestrøget side op
  Ico-Board Sandbestrøget side op
  Monarperm 1000 Filtet side ned
  Monarperm Premium
  Monarprem Plus
  Den trykte side skal vende ud mod taget
Denne hjemmeside anvender cookies i overensstemmelse med vores privatlivspolitik. Når du bevæger dig videre på icopal.dk, accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om vores brug af cookies her.